Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

PTA kurz 2016

27. kurz PTA – Belánovy dny

Téma: PTA a stent, trombolýza, žilní intervence, novější techniky cévních intervencí

Termín: 22.11. - 23.11.2016

Začátek: 22.11.2016 od 8:30 hod.  
                                                                                                     
Místo: Praha, IKEM – kongresový sál (5.patro), Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4   
 
Registrace: 22.11.2016 od 8:00 hod (před kongresovým sálem)  
 
Pořadatel: Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP ve spolupráci s Pracovištěm radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM a Nadací prof. Rösche

Kontakty
Odborný garant:
- Prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc., Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha, tel.: 261 364 144, e-mail: jan.peregrin@ikem.cz, jape@medicon.cz
- Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha, tel.:  224 438 100, e-mail: miloslav.rocek@lfmotol.cuni.cz

Organizační zajištění:
- MUDr. Jozef Kováč, Vedoucí Oddělení intervenční radiologie, IKEM, Praha, tel.: 261 365 045, e-mail: jozef.kovac@ikem.cz, joko@medicon.cz
- Jana Špačková, asistentka, Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie ZRIR, IKEM, Praha, tel.: 261 364 145, e-mail: jana.spackova@ikem.cz, japk@medicon.cz
 
Program

Předatestační příprava
Akce je v letošním roce opět zařazena jako specializovaný kurz předatestační přípravy. Splnění konkrétního počtu hodin přednášek ze vzdělávacího programu „Intervenční radiologie“ nebo „Vaskulární intervenční radiologie“ bude upřesněno podle aktuálního programu. Zápis do atestačního indexu bude provedený po ukončení kurzu.
 
Registrační poplatky

registrační poplatek  do 3.11.2016

   900,- Kč

registrační poplatek  od 4.11.2016

1 000,- Kč

 
Registrační poplatek zahrnuje vstup na přednášky, občerstvení + obědy po oba dva dny a vstup na společenský večer s rautem.

Platby

  • platbu lze provést pouze bankovním převodem.

  • platbu na místě je třeba domluvit předem s organizátory.                                                                                 

Bankovní spojení
Banka: ČSOB, pob. Praha 4 (Na Pankráci 310/60, 140  00 Praha 4)
Název účtu: Nadace prof. Rösche
Číslo účtu: 194680066/0300
IBAN: CZ75 0300 0000 0001 9468 0066
BIC: CEKOCZPP
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení
Podrobnosti k platbě (VS): 1116

Zrušit účast lze do 31.10.2016. Platba bude vrácena v plném rozsahu.
Po 31.10.2016 platbu již nelze vrátit.
 
Technická výstava
Souběžně s kurzem, bude probíhat doprovodná výstava v prostorách IKEM (3. patro, učebna č. 1 a 2), na níž budou firmy prezentovat své produkty vztahující se k tématu celé akce. Výstava bude probíhat po celou dobu konání kurzu.
 
Organizační pokyny pro montáž, průběh a demontáž  ke stažení zde.
Formulář pro přihlášení vystavovatelů ke stažení zde.
 
Ubytování
Možnost ubytování v hotelu rezidence Emmy, který je lokalizován v těsné blízkosti  IKEM, bližší informace na www.emmy.cz (e-mail: reservation@emmy.cz, tel. 246 020 004, fax: 246 020 155).

Ubytování si účastníci zajišťují sami. Prosíme všechny zájemce o ubytování, aby se přihlásili přímo v hotelu nejpozději do 30. 9. 2016 a uvedli, že se jedná o akci  „kurz PTA“.
Je nutná včasná rezervace, po tomto termínu již nemusí být ubytování v Rezidenci Emmy možné.
 

Hotel

dvoulůžkový pokoj single use

dvoulůžkový pokoj

Rezidence EMMY ****
K Zelené louce 2a, Praha 4

1100,- Kč/noc

1500,-Kč/noc

 

Další možnosti ubytování v blízkosti IKEM:

 
Kapacita kurzu

  • 200 účastníků

  • kurz je určen primárně pro lékaře – radiology

  • potvrzení o účasti budou vydávána po skončení odborného programu kurzu

 
 On-line přihláška