Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky

Volby do výboru a revizní komise České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP – 2016 naleznete zde (vyžaduje přihlášení do webu CSIR).

EMIR 2016, 8. - 9.12.2016, Karlovy Vary

Základní téma: "EMIR 2016 - Polytrauma-diagnostika a intervence"
Pořadatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s. pod záštitou ministra zdravotnictví
www.konference-emir.cz

Finální program:
Čtvrtek 8. 12. 2016 - nelékařská sekce
14:00 Úvodní slovo a přivítání účastníků – MUDr. Jiří Hofmann
14:10 Systém poskytování péče v pavilonu akutní medicíny KKN - MUDr. Dagmar Märzová
14:30 Staronové konopí a další novinky v terapii bolesti - Interakce léčiv při i.v. podání - PharmDr. Veronika Prokešová, ústavní farmaceut FN Motol
15:10 Multiorgánový odběr - Anna Meszárošová, Východoslovenský ústav srdco-cievných chorób

Coffe Break

15:30 Polytrauma u dětí - Bc. Andrea Mitruková, Dětská chirurgie FN Košice

Pozvánku na 42. angiologické dny 2017 pořádané Českou angiologickou spokečností ČLS JEP 23. až 25. února 2017 v Hotelu Diplomat v Praze naleznete zde pdf.

Syndikovat obsah