Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky

30. kurz PTA – Belánovy dny   

 
Téma:
- PTA, stent a další intervenční výkony na cévách
- Středeční odpolední blok
: Boj s kalciem – zvláště u kritické končetinové ischémie

Termín: 26.11. - 27.11.2019

Začátek: 26.11.2019 od 8:30 hod.  

Místo: Praha, IKEM – kongresový sál (5.patro), Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Registrace: 26.11.2019 od 8:00 hod (před kongresovým sálem)

On-line přihláška ZDE

Pořadatel: Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP ve spolupráci s Pracovištěm radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM a Nadací prof. Rösche
 
Kontakty
Odborný garant:
- Prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc., Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha, tel.: 261 364 144, e-mail: jan.peregrin@ikem.cz, jape@medicon.cz
- Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha, tel.:  224 438 100, e-mail: miloslav.rocek@lfmotol.cuni.cz

Organizační zajištění:
- MUDr. Jozef Kováč, Vedoucí Oddělení intervenční radiologie, IKEM, Praha, tel.: 261 365 045, e-mail: jozef.kovac@ikem.cz, joko@medicon.cz
- Jana Špačková, asistentka, Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie ZRIR, IKEM, Praha, tel.: 261 364 145, e-mail: jana.spackova@ikem.cz, japk@ikem.cz
 
Program
- zatím není k dispozici - bude ke stažení ZDE
- akce bude opět doplněna živými přenosy z katetrizačního sálu
 
Předatestační příprava
Akce je v letošním roce opět zařazena jako specializovaný kurz předatestační přípravy. Splnění konkrétního počtu hodin přednášek ze vzdělávacího programu „Intervenční radiologie“ nebo „Vaskulární intervenční radiologie“ bude upřesněno podle aktuálního programu. Zápis do atestačního indexu bude provedený po ukončení kurzu.
 
Registrační poplatky

registrační poplatek  do 31.10.2019 1 200,- Kč
registrační poplatek  od 1.11.2019 1 500,- Kč

 

Do akcí přidáno:

Angio fórum 2019 - Nové přístupy v léčbě CVD

Brno, Hotel Maximus Resort Brno, 19. - 20.9.2019
https://www.angioforum.cz

CIRSE: Aktuální informace stran Drug Eluting Technology (DET)

FDA vydalo nové vyjádření ohledně léčby ICHDK s použitím balónů a stentů uvolňujících paclitaxel a jejich možném vlivu na mortalitu, které je zde.

CIRSE v této souvislosti došlo k závěru, že v současné době není nutné revidovat původní vyjádření, které společnost vydala v dubnu 2019.

Podrobnosti na webu CIRSE zde.

Ocenění na XXIV. Pracovním sympoziu CSIR

 

Syndikovat obsah