Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky

prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.

V úterý 24. května 2016 zemřel zakladatel a dlouholetý přednosta Radiologické kliniky FN Brno prof. MUDr. Karel Benda, DrSc., který byl rovněž emeritním profesorem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Přes třicet let se věnoval problematice lymfologie a intervenční urologie, zřídil a vedl poradny pro lymfedém ve fakultních nemocnicích v Olomouci a Brně. Prof. Benda byl renomovaným propagátorem moderních postupů v komplexní léčbě nemocných lymfedémem, autor řady odborných publikací u nás i v zahraničí a dlouholetým odborným garantem vzdělávacích kurzů lékařů zdravotníků v lymfologii, akreditovaným národním vzdělávacím centrem v Brně. Prof. Benda byl členem Evropské lymfologické společnosti a členem výboru České lymfologické společnosti JEP. Za přínos k moderní koncepci komplexní péče o nemocné lymfedémem získal pan profesor řadu ocenění. Profesor Benda byl průkopníkem intervenční radiologie a především v oblasti uroradiologie patří k zakladatelům nejen české, ale i Evropské školy. V Československu zavedl do klinické praxe řadu technik v čele s perkutánní nefrostomií.

Profesor Benda byl ale především skvělý učitel, kamarád a společník a všem nám bude moc chybět.

PROGRAM XXI. Pracovního sympozia CSIR, Velké Losiny, 2.6. až 4.6. 2016 zde pdf

XXI. Pracovní sympozium CSIR - Velké Losiny, 2.6. až 4.6. 2016

Akce je součástí předatestačního vzdělávání v radiologii - specializační kurz angiografie a intervenční radiologie (14 hodin) a dále součástí specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie - výukový kurz intervenční radiologie (10 hodin).

csir2016.cz

Syndikovat obsah