Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky

27. kurz PTA – Belánovy dny

22. – 23. 11. 2016, IKEM Praha

Program 27. PTA kurzu pdf

Více info zde

Aortální symposium II Kardiovaskulárního centra VFN

Aortální symposium II Kardiovaskulárního centra VFN – Endovaskulární léčba onemocnění hrudní aorty, pořádá II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v pátek 21. října 2016 v prostorách Eisletovy síně (U Nemocnice 2, Praha 2).

Program zde

EMIR 2016, 8. - 9.12.2016, Karlovy Vary

Základní téma: "EMIR 2016 - Polytrauma-diagnostika a intervence"
Pořadatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s. pod záštitou ministra zdravotnictví
www.konference-emir.cz

Rámcový program:
- management zobrazovací diagnostiky u polytraumatu
- kraniocerebrální poranění
- poranění hrudníku
- poranění dutiny břišní
- poranění páteře
- poranění cév

27. kurz PTA – Belánovy dny

Téma: PTA a stent, trombolýza, žilní intervence, novější techniky cévních intervencí

Termín: 22.11. - 23.11.2016

Začátek: 22.11.2016 od 8:30 hod.  

Knižní noviky z nakladatelství Elsevier naleznete zde.

 


ISBN-13: 9780702067303
Publication Date:
16/12/2016
Interventional Radiology: A Survival Guide , 4th Edition
By Kessel & Robertson
Product Type: Softcover
Price: €61.99
Subject Area: Medicine - Radiology
Syndikovat obsah