Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky

Knižní noviky z nakladatelství Elsevier naleznete zde.

 


ISBN-13: 9780702067303
Publication Date:
16/12/2016
Interventional Radiology: A Survival Guide , 4th Edition
By Kessel & Robertson
Product Type: Softcover
Price: €61.99
Subject Area: Medicine - Radiology

prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.

V úterý 24. května 2016 zemřel zakladatel a dlouholetý přednosta Radiologické kliniky FN Brno prof. MUDr. Karel Benda, DrSc., který byl rovněž emeritním profesorem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Přes třicet let se věnoval problematice lymfologie a intervenční urologie, zřídil a vedl poradny pro lymfedém ve fakultních nemocnicích v Olomouci a Brně. Prof. Benda byl renomovaným propagátorem moderních postupů v komplexní léčbě nemocných lymfedémem, autor řady odborných publikací u nás i v zahraničí a dlouholetým odborným garantem vzdělávacích kurzů lékařů zdravotníků v lymfologii, akreditovaným národním vzdělávacím centrem v Brně. Prof. Benda byl členem Evropské lymfologické společnosti a členem výboru České lymfologické společnosti JEP. Za přínos k moderní koncepci komplexní péče o nemocné lymfedémem získal pan profesor řadu ocenění. Profesor Benda byl průkopníkem intervenční radiologie a především v oblasti uroradiologie patří k zakladatelům nejen české, ale i Evropské školy. V Československu zavedl do klinické praxe řadu technik v čele s perkutánní nefrostomií.

Profesor Benda byl ale především skvělý učitel, kamarád a společník a všem nám bude moc chybět.

Syndikovat obsah