Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky

Purkyňův nadační fond

4. ročník soutěže o publikaci v časopise s vysokým IF za rok 2018 určené mladým autorům do 35 let
Uzávěrka soutěže je 31. května 2019
více zde 

INFORMACE - Nové informace o "Drug Eluting" technologii s ohledem na publikovanou metaanalýzu

Výbor bere na vědomí informace zde uvedené a doporučuje vyčkat na oficiální stanoviska vydané centrálními orgány CIRSE, očekávané v prvním kvartále roku 2019.

Syndikovat obsah