Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky

Web CSIR se stěhuje k jinému poskytovateli kvůli úspoře financí (cena o 90% nižší, rok zdarma).
Omluvte, prosím, v následujících dnech výpadky.

Lukáš Lambert

9. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu

19.–20. září 2022, Plzeň

Pořádá Česká chirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Chirurgickou klinikou LF UK a FN Plzeň

Více na www.chirurgieplzen2022.cz

Pozvánka pdf
 

 
 

Syndikovat obsah