Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

PTA kurz 2018

Program

20. listopadu 2018

21. listopadu 2018


Prezentace jsou ve formátu pdf. Oranžová ikona označuje dokumenty, které jsou dostupné členům CSIR po přihlášení do webu. Obsah dokumentů je duchovním vlastnictvím jednotlivých autorů či kolektivů autorů a nelze jej bez jejich svolení reprodukovat. Děkujeme přednášejícím, kteří svolili s publikováním svých přednášek na webu CSIR!