Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Čestná členství a ocenění

Čestná členství a uznání

Název sympozia Rok Místo konání Čestné členství CSIR Čestné uznání CSIR
I. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 1996 Olomouc - Zámek Chudobín    
II. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 1997 Brněnská přehrada - Hotel Santon    
III. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 1998 Velké Losiny - Hotel Diana    
IV. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 1999 Železná Ruda - Hotel Horizont    
V. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2000 Špindlerův Mlýn - Hotel Horal    
VI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2001 Stráž pod Ralskem    
VII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2002 Valtice - Hotel Hubertus, zámek Valtice    
VIII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2003 Pec pod Sněžkou - Hotel Horizont    
IX. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2004 Milovy - Hotel Devět skal    
X. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2005 Všemina u Slušovic - Parkhotel Všemina   prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.
XI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2006 Mikulov - Zámek Mikulov   prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.
XII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2007 Plzeň - Břasy - Darovanský dvůr   MUDr. Ivan Zýka
XIII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2008 Český Krumlov - Hotel Růže prof. Frederick S. Keller, M.D. MUDr. Milan Haco
XIV. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2009 Harrachov - Hotel FIT FUN prof. MUDr. Alfred Belán, CSc. MUDr. Přemysl Sobotka
        Mgr. Čestmír David
XV. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2010 Frymburk - Hotel Frymburk prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. MUDr. Jozef Kováč, CSc.
XVI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2011 Velké Losiny - Hotel Eliška prof. MUDr. Leo Steinhart, DrSc. MUDr. Jiří Chvojka
      prof. MUDr. Jiří Vítek doc. MUDr. Jiří Krivánek, CSc.
XVII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2012 Poděbrady - KKC Lázeňská Kolonáda prof. MUDr. J.H. Peregrin, CSc.  
XVIII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2013 Karlovy Vary - Grandhotel PUPP prof. MUDr. J.H. Peregrin, CSc. doc. MUDr. Milan Cholt, CSc.
      prof. Michael J. Lee, M.D.  
XIX. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2014 Špindlerův Mlýn - Clarion Hotel Špindlerův Mlýn prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc. MUDr. Ladislav Janoušková, CSc.
XX. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2015 Mikulov Mgr. Čestmír David Ludmila Černá
      MUDr. Zdeněk Klenka  
XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2016 Velké Losiny - Hotel Eliška MUDr. Jozef Kováč, CSc. MUDr. Josef Hořejš, CSc.
      Doc. MUDr. Jiří Křivánek, CSc.  
XXII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2017 Hotel Lions, Nesuchyně Doc. MUDr. Stanislav Buřval, Ph.D. MUDr. Miroslav Lojík
XXIII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2018 Orea Resort Sklář, Harrachov prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. MUDr. Milan Novák (Plzeň)
        MUDr. Milouš Derner (Ústí nad Labem)
XXIV. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2019 Clarion Hotel Špindlerův Mlýn Prof. MUDr. Martin Malina, Ph.D Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
XXV. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2021 Hotel Galant, Mikulov MUDr. Ladislava Janoušková, CSc. MUDr. Jarmila Laštovičková, Ph.D.

Röschova přednáška

Název sympozia Rok Místo konání Rőschova přednáška Název přednášky
I. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 1996 Olomouc - Zámek Chudobín    
II. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 1997 Brněnská přehrada - Hotel Santon    
III. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 1998 Velké Losiny - Hotel Diana    
IV. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 1999 Železná Ruda - Hotel Horizont    
V. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2000 Špindlerův Mlýn - Hotel Horal    
VI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2001 Stráž pod Ralskem doc. MUDr. Antonín Krajina, CSc.  
VII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2002 Valtice - Hotel Hubertus, zámek Valtice prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc. Perkutánní transluminální angioplastika periferních tepen
VIII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2003 Pec pod Sněžkou - Hotel Horizont prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA Endovaskulární léčba u maligně nemocných
IX. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2004 Milovy - Hotel Devět skal doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc. Trombolytická léčba periferních cévních uzávěrů
X. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2005 Všemina u Slušovic - Parkhotel Všemina MUDr. Jan Beran, Ph.D. CT navigované osteosyntézy
XI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2006 Mikulov - Zámek Mikulov prof. MUDr. Martin Kőcher, Ph.D. Aneuryzma abdominální aorty - padesát let terapie
XII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2007 Plzeň - Břasy - Darovanský dvůr "prof. MUDr. Josef Rösch + pamět.medaile" Those were the days my friends
XIII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2008 Český Krumlov - Hotel Růže prof. Frederick S. Keller, M.D. "HHT: From symptoms to solutions: A multidisciplinary approach to complex disease"
XIV. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2009 Harrachov - Hotel FIT FUN MUDr. Vladimír Borůvka Ischemická choroba dolních končetin
XV. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2010 Frymburk - Hotel Frymburk MUDr. Miroslav Lojík Management iktu
XVI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2011 Velké Losiny - Hotel Eliška prof. MUDr. Jiří Vítek Z Prahy ke karotickým stentům
XVII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2012 Poděbrady - KKC Lázeňská Kolonáda MUDr. Jiří Hořejš, Ph.D. Aorta a nejen ta
XVIII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2013 Karlovy Vary - Grandhotel PUPP prof. Frederick S. Keller, M.D. From Charles Dotter to the Dotter Interventional Institute
XIX. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2014 Špindlerův Mlýn - Clarion Hotel prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. Transarteriální radioembolyzace jaterních nádorů mikročásticemi s 90-yttriem, moderní radiologický pětiboj
XX. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2015 Mikulov doc. MUDr. Marie Černá, Ph.D. Akutní léčba aorty v druhé dekádě 21. století
XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2016 Velké Losiny - Hotel Eliška Prof. MUDr. Jan H. Peregrin, CSc., doc. MUDr. František Charvát, Ph.D., MUDr. Jan Raupach, Ph.D. J. Rösch, J. Vítek, L. Steinhart – průkopníci intervenční radiologie
XXII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2017 Hotel Lions, Nesuchyně MUDr. Filip Cihlář, Ph.D. iCMP
XXIII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2018 Orea Resort Sklář, Harrachov prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.,prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc. Pohled na léčbu portální hypertenze
XXIV. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2019 Clarion Hotel Špindlerův Mlýn Prof. MUDr. Martin Malina, Ph.D 25 Years of Vascular Surgery: Amazing Technical Development with Delayed Implementation
XXV. PRACOVNÍ SYMPOZIUM 2021 Hotel Galant, Mikulov doc. MUDr. Jan. Rapuach, Ph.D. Aspirační techniky v intervenční radiologii