Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

PTA kurz 2015

Program

24. listopadu 2015

25. listopadu 2015


Prezentace jsou ve formátu pdf. Oranžová ikona označuje dokumenty, které jsou dostupné členům CSIR po přihlášení do webu. Obsah dokumentů je duchovním vlastnictvím jednotlivých autorů či kolektivů autorů a nelze jej bez jejich svolení reprodukovat.