Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky

Do akcí přidáno:

Angio fórum 2019 - Nové přístupy v léčbě CVD

Brno, Hotel Maximus Resort Brno, 19. - 20.9.2019
https://www.angioforum.cz

CIRSE: Aktuální informace stran Drug Eluting Technology (DET)

FDA vydalo nové vyjádření ohledně léčby ICHDK s použitím balónů a stentů uvolňujících paclitaxel a jejich možném vlivu na mortalitu, které je zde.

CIRSE v této souvislosti došlo k závěru, že v současné době není nutné revidovat původní vyjádření, které společnost vydala v dubnu 2019.

Podrobnosti na webu CIRSE zde.

Ocenění na XXIV. Pracovním sympoziu CSIR

 

Syndikovat obsah