Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Plán akcí 2012

Domácí akce 2012 - Zahraniční akce 2012 - Archiv 2011

Domácí akce

XIX. výroční sjezd České kardiologické společnosti

Brno, areál BVV, 13. - 16.5. 2012
www.cksonline.cz

XVII. Pracovní sympozium CSIR

Poděbrady, 31.5. - 2.6. 2012
www.csir2012.cz

Světový angiologický kongres 2012

KCP, Praha, 1. - 5.7. 2012 
www.iua2012.org , www.angiology.cz

XVIII. Angiologické sympozium

Mikulov  20. - 21.9. 2012

Sympozium České společnosti pro cévní přístup

Konferenční centrum Pankrác, Praha 4, 15.11. 2012
www.cevni-pristup.cz

23. PTA kurz

IKEM, Praha, 20. - 21.11. 2012
Program

Centrální žilní vstup pomocí portu a z periferie zaváděného centrálního žilního katétru tzv. PICC - workshop

Brno – Pisárky, 4.12.2012
Program a přihláška

Zahraniční akce

CAVCS - Controversies & Updates in Vascular Surgery & Venous disease

Paris, France, 19. - 21.1. 2012
www.cacvs.org

LINC-Liepzig Interventional Course

Lipsko, Německo, 25. - 28.1. 2012
www.linc2012.de

International Congress XXV on Endovascular Intervention

The Phoenician Scottsdale, Arizona USA, 12.-16.2. 2012
http://www.iconmeeting.org/

EVC 2011 - European Vascular Course

Maastricht, Holandsko, 11. - 13.3. 2012
Phone: +31 73 700 3500
Fax: +31 73 700 3505
E-mail: info@congresscompany.com
www.vascular-course.com

European Congress of Radiology ECR 2012

Vídeň, Rakousko, 1. - 5.3. 2012
E-mail: communications@myESR.org
www.myesr.org

2012 SIR Annual Scientific Meeting

San Francisco, USA, 24. - 29.3.2012
www.sirweb.org

34th Charing Cross International Symposium

Vascular & Endovascular Consensus Update
Londýn, Velká Británie, 14.- 17.4. 2012
E-mail: info@cxsymposium.com
www.cxsymposium.com

GEST 2011 - Global Embolization Symposium and Technologies

New York, USA, 3. - 6.5. 2012

EuroPCR 2011

Paříž, Francie, 15. - 18.5. 2012
www.europcronline.com

CIRSE 2012

Lisabon, Portugalsko, 15. - 19.9. 2011
Phone: + 351 213 601 403
Fax: + 351 213 601 499
E-mail: info@cirse.org
www.cirse.org