Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky z 21.10.2022

32. PTA kurz - Belánovy dny- KAPACITA KURZU JE JIŽ NAPLNĚNA

Téma: PTA, stent a další intervenční výkony na cévách
Středeční odpolední blok: Chemoembolizace

Termín: 22. 11. - 23. 11. 2022
Začátek: 22. 11. 2022 od 8:30 hod.

Informace
Program kurzu  

Online přihláška je zde

Místo: Praha, IKEM – kongresový sál (5.patro), Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4   
 
Pořadatel: Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP ve spolupráci s Pracovištěm radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM a Nadací prof. Rösche