Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky z 17.12.2020

Statistika výkonů z přechozího roku v pdf  - přístupné členům CSIR zaregistrovaným do webu (po přihlášení)