Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky z 14.04.2019

Purkyňův nadační fond

4. ročník soutěže o publikaci v časopise s vysokým IF za rok 2018 určené mladým autorům do 35 let
Uzávěrka soutěže je 31. května 2019
více zde