Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky z 11.02.2019

INFORMACE - Nové informace o "Drug Eluting" technologii s ohledem na publikovanou metaanalýzu

Výbor bere na vědomí informace zde uvedené a doporučuje vyčkat na oficiální stanoviska vydané centrálními orgány CIRSE, očekávané v prvním kvartále roku 2019.