Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky z 1.03.2022

9. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu

19.–20. září 2022, Plzeň

Pořádá Česká chirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Chirurgickou klinikou LF UK a FN Plzeň

Více na www.chirurgieplzen2022.cz

Pozvánka pdf