Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

29. kurz PTA – Belánovy dny

29. kurz PTA – Belánovy dny   

 
Téma:
- PTA, stent a další intervenční výkony na cévách
- Středeční odpolední blok: Farmakologické a mechanické rekanalizace periferních cévních uzávěrů

 
Termín: 20.11. - 21.11.2018

Začátek: 20.11.2018 od 8:30 hod.  

Místo: Praha, IKEM – kongresový sál (5.patro), Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Registrace: 20.11.2018 od 8:00 hod (před kongresovým sálem)
On-line přihláška byla ZDE
Pořadatel: Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP ve spolupráci s Pracovištěm radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM a Nadací prof. Rösche
 
Kontakty
Odborný garant:
- Prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc., Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha, tel.: 261 364 144, e-mail: jan.peregrin@ikem.cz, jape@medicon.cz
- Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha, tel.:  224 438 100, e-mail: miloslav.rocek@lfmotol.cuni.cz

Organizační zajištění:
- MUDr. Jozef Kováč, Vedoucí Oddělení intervenční radiologie, IKEM, Praha, tel.: 261 365 045, e-mail: jozef.kovac@ikem.cz, joko@medicon.cz
- Jana Špačková, asistentka, Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie ZRIR, IKEM, Praha, tel.: 261 364 145, e-mail: jana.spackova@ikem.cz, japk@ikem.cz
 
Program
- ke stažení ZDE
- akce bude opět doplněna živými přenosy z katetrizačního sálu
 
Předatestační příprava
Akce je v letošním roce opět zařazena jako specializovaný kurz předatestační přípravy. Splnění konkrétního počtu hodin přednášek ze vzdělávacího programu „Intervenční radiologie“ nebo „Vaskulární intervenční radiologie“ bude upřesněno podle aktuálního programu. Zápis do atestačního indexu bude provedený po ukončení kurzu.
 
Registrační poplatky

registrační poplatek  do 2.11.2018    900,- Kč
registrační poplatek  od 3.11.2018 1 000,- Kč
Registrační poplatek zahrnuje vstup na přednášky, občerstvení + obědy po oba dva dny a vstup na večerní raut.

Platby
- platbu lze provést pouze bankovním převodem.
- platbu na místě je třeba domluvit předem s organizátory.                                                                                 

Bankovní spojení
Banka ČSOB, pob. Praha 4 (Na Pankráci 310/60, 140  00 Praha 4)
Název účtu: Nadace prof. Rösche
Číslo účtu: 194680066/0300
IBAN: CZ75 0300 0000 0001 9468 0066
BIC: CEKOCZPP
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení
Podrobnosti k platbě (VS): 1118

Zrušit účast lze do 31.10.2018 - platba pak bude vrácena v plném rozsahu. Po 31.10.2018 platbu již nelze vrátit.
 
Technická výstava
Souběžně s kurzem bude probíhat doprovodná výstava v prostorách IKEM (3. patro, učebna č. 1 a 2), na níž budou firmy prezentovat své produkty vztahující se k tématu celé akce. Výstava bude probíhat po celou dobu konání kurzu.

Pokyny pro vystavovatele (důležité informace pro vystavovatele)

Ubytování
Možnost ubytování v hotelu rezidence Emmy, který je lokalizován v těsné blízkosti IKEM, bližší informace na www.emmy.cz (e-mail: reservation@emmy.cz, tel. 246 020 004, fax: 246 020 155).
Ubytování si účastníci zajišťují sami. Prosíme všechny zájemce o ubytování, aby se přihlásili přímo v hotelu nejpozději do 30. 9. 2018 a uvedli, že se jedná o akci  „29. kurz PTA“.
Je nutná včasná rezervace, počet rezervovaných pokojů je omezen a po tomto termínu již nemusí být ubytování v Rezidenci Emmy možné.
 

Hotel dvoulůžkový pokoj single use dvoulůžkový pokoj
Rezidence  EMMY ****
K Zelené louce 2a, Praha 4
1200,- Kč/noc 1600,-Kč/noc

 

Další možnosti ubytování v blízkosti IKEM:
- Restaurace & penzion U labutě, Praha 4 - http://www.restauraceulabute.cz/
- Hotel ILF, Praha 4 (metro C – st. Budějovická) - http://www.hotel-ilf.cz/
- Hotel Vladař, Praha 4 (metro C – st. Budějovická) - http://uvladare.cz/
 
Kapacita kurzu
- 200 účastníků
- kurz je určen primárně pro lékaře – radiology
- potvrzení o účasti budou vydávána po skončení odborného programu kurzu
 

Přihláška

On-line přihláška byla ZDE