Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky z 26.10.2020

Vážení přátelé a příznivci PTA kurzu,

s politováním Vám musíme oznámit, že letošní 31. ročník PTA kurzu jsme museli zrušit.

Pandemie COVID - 19 indikovala taková opatření, že naše každoroční setkání je nemožné, pořádání online kongresu by bylo též svízelné a hlavně by neodpovídalo charakteru PTA kurzu.
 

Žádáme Vás o pochopení stávající situace a doufáme, že v příštím roce bude možné PTA kurz – Belánovy dny opět uspořádat.
 
Statistika intervencí za rok 2019 bude na stránkách CSIR k dispozici po zpracování získaných dat.
 
Děkujeme Vám za dosavadní přízeň.
 
Za organizátory kurzu PTA - Belánovy dny
 
Prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
MUDr. Jozef Kováč (hl. organizátor kurzu)
Jana Špačková