Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Archív novinek

Chronologicky (od nejnovějšího) setříděný archív novinek na webu CSIR.

http://www.angio-sympozium.cz/AngiologyKlon-AngioSympozium/media/system/Banner_Lednice2017_1171x180.jpg

Pozvání na 23. česko-slovenské angiologické sympozium, které se bude konat 15. – 16. 6. 2017 v Lednici, naleznete na www.angio-sympozium.cz.

Příspěvek staronového předsedy CSIR ČLS JEP

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé,

jako staronový předseda České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP bych chtěl uvést pár slov. Intervenční radiologie zaujímá nadále přední místo v oblasti vaskulárních intervencí, úzce spolupracujeme s intervenčními angiology. Nově vytvořený obor Vaskulární intervenční radiologie ...

čtěte celý příspěvek zde


Přehled mediálních výstupů ke Světovému dni mrtvice naleznete zde.

European Trainee Forum Subcommittee ETF

Zhodnocení působení komise v roce 2016

Členové komise: Greg Makris, Volkan Çakır, Ben Raho, Sam Byott, Charalampos Sotiriadis, Luka Novosel, Radu Lucian Vijdea, Michal Polovincak, Vlad Kosyrev, Sara Protto, Krzysztof Pyra, Maria Tsitskari, Alice Utili, Carla Gonzalez, Junyent Nuno, Vasco Costa, Heather Moriarty.

Pilotní sekce na CIRSE 2016 pro studenty a mladé lékaře měly velmi pozitivní ohlasy, vedení CIRSE podporuje rozšíření těchto sekcí, Scientific Programme Committee je ale proti - bude se hledat kompromis – ideální cíl: rozšíření přednáškového času a WorkShopů jen pro mladé lékaře a studenty, diskuse o možnosti vědecké sekce pro lékaře „do 30“.

Programové body pro rok 2017:
1. příprava programu pro CIRSE 2017,
2. rozšíření spolupráce s ECR ve Vídni a získání prezentačního času – to nejspíše až od roku 2018, rok 2017 již uzavřen,
3. navázání komunikace s americkou asociací mladých IR a zhodnocení možností vzájemné spolupráce a podpory.
4. příprava setkání na ECIO 2017,
5. propagace ETF-web, časopisy atd.,
6. propagace na národní úrovni.

K bodu 6.:
A. CIRSE umožňuje studentům účast na kongresu CIRSE s úhradou velké části nákladů a registrací zdarma – z ČR obvykle jen 1 nebo 2 přihlášky – Prosím o propagaci této možnosti na pracovištích kde probíhá výuka studentů, event na stránkách CSIR.
B. Propagace dotazníku CIRSE pro mladé IR – rozeslání členům společnosti a dále distribuce mladším kolegům, který třeba nejsou čeleny společnosti:http://CIRSE.IR-Training-in-Europe.sgizmo.com/s3/
C. Pokud to bude finančně možné zachovat podporu účasti mediků na kongresech CSIR.
D. Rád bych zintenzivnil diskusi na téma jak přitáhnout více mladých lékařů k IR – jak přilákat mladé radiology na naše kongresy i když se třeba aktuálně IR nevěnují – kolik mladých radiologů ani moc netuší co všechno IR obnáší a jaké jsou její možnosti? Myslím, že by bylo lepší navýšit počty těchto účastníků na našich kongresech než růst sesterské sekce.

Zapsal: MUDr. M.Polovinčák, FNM, Praha