Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Archív novinek

Chronologicky (od nejnovějšího) setříděný archív novinek na webu CSIR.

31. PTA kurz - Belánovy dny - TERMÍN: 23.-24.11.2021

Tradiční kaprovské přání...

Statistika výkonů z přechozího roku v pdf  - přístupné členům CSIR zaregistrovaným do webu (po přihlášení)

Důležité informace k platbě členských příspěvků ČLS JEP

Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,
 
dovolte nám, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz
 
Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.
 
Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy, a to nejlépe formou emailové zprávy na cle@cls.cz nebo havlikova@cls.cz  K aktualizaci kontaktních údajů lze použít i formulář „Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.“, který naleznete zde: https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni
 
Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za r. 2020, případně i za předešla období, se tento nedoplatek přičte k platbě za r. 2021. Výzvu budeme rozesílat na přelomu února/března 2021.
 
S pozdravem
 
Marcela Havlíková
 
Členská evidence
 
Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, z.s.
 
Sokolská 449/31, 120 00 Praha 2
 
Tel: (+420) 224 266 226, 778 471 007
 
e-mail: cle@cls.cz; havlikova@cls.cz; 
 

Vážení přátelé a příznivci PTA kurzu,

s politováním Vám musíme oznámit, že letošní 31. ročník PTA kurzu jsme museli zrušit.

Pandemie COVID - 19 indikovala taková opatření, že naše každoroční setkání je nemožné, pořádání online kongresu by bylo též svízelné a hlavně by neodpovídalo charakteru PTA kurzu.
 

Žádáme Vás o pochopení stávající situace a doufáme, že v příštím roce bude možné PTA kurz – Belánovy dny opět uspořádat.
 
Statistika intervencí za rok 2019 bude na stránkách CSIR k dispozici po zpracování získaných dat.
 
Děkujeme Vám za dosavadní přízeň.
 
Za organizátory kurzu PTA - Belánovy dny
 
Prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
MUDr. Jozef Kováč (hl. organizátor kurzu)
Jana Špačková

AORTIC LIVE - 26. a 27. 10. 2020 - přístup ZDARMA

Program v pdf 

https://www.aortic-live.com/

 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 
obracíme se na Vás s prosbou o účast ve velké mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje na psychologické dopady pandemie způsobené novým koronarovirem. Jde o anonymní dotazníkové šetření určené pro všechny, kdo pracují ve zdravotnictví nebo v oblasti sociální péče. Tedy jak pro zdravotníky, ale i pro mnoho dalších profesí, neboť hladký chod všech typů zdravotnických a sociálních zařízení udržují celé týmy dalších odborností, od managementu, ekonomů, pracovníků oddělení informačních technologií až po servisní služby.
 
Probíhající pandemie COVID-19 je pro zdravotnictví velkou zátěžovou zkouškou a velké nasazení celého zdravotnického segmentu se nesporně podílí na zatím příznivém průběhu v České republice. A zatímco veřejnost se pozvolna vrací k běžnému způsobu života před pandemií, zdravotnictví ještě dlouho bude fungovat v režimu ovlivněném pandemií. 
 
Výsledkem této studie by neměly být pouze informace o míře zátěže pracovníků ve zdravotnictví, ale měla by mít i praktické výstupy. Cílem je i vytvoření podpůrných strategií a programů, od ryze praktických po možnosti vzdálené podpory či nabídky využitelné ve zdravotnickém sektoru.
 
Pokud se studie rozhodnete zúčastnit, Vaše odpovědi budou zabezpečeny a anonymizovány a můžete kdykoliv odstoupit, je to jen na Vašem rozhodnutí.
 
Zde je odkaz na dotazník, jehož vyplnění zabere zhruba 15 minut:  https://heroescovid19study.org/survey , kde v prvním kroku zvolíte češtinu a po vyplnění souhlasu s účastí ve studii budete pokračovat k dalším položkám dotazníku.
 
 
 
Za zapojení děkujeme!
 
 
 
MUDr. Jana Šeblová, Ph. D., vědecký sekretář Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, koordinátorka české části studie „The COVID-19 HEROES“
 
MUDr. Dita Protopopová, Ph.D., MZ ČR – tajemnice Rady vlády pro duševní zdraví, odborná spolupráce v oblasti psychiatrie a psychologie
 
MUDr. Roman Gřegoř, MBA, předseda Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
 
Dominika Šeblová, Ph.D., M.Sc., Taub Institute for Research in Alzheimer's Disease and the Aging Brain, The Gertrude H. Sergievsky Center, Department of Neurology, Columbia University, New York, USA, propojení s koordinačním týmem v USA Columbia University v New Yorku a University of Chile

MZCR