Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Archív novinek

Chronologicky (od nejnovějšího) setříděný archív novinek na webu CSIR.

Blíží se XXV. PRACOVNÍ SYMPOZIUM CSIR

Hotel GALANT, Mikuklov, 17. - 19.10.2021
K dispozici již je program

CMP Journal (proLékaře.cz)

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, 

Problematika cévních mozkových příhod již dávno přestala být doménou neurologických nebo interních lůžkových oddělení nemocnic a stala se vzorným příkladem mezioborové spolupráce. Tomu odpovídá i pestrá paleta původních prací v aktuálním vydání CMP Journal otevírajících řadu zajímavých a pro praxi důležitých témat – simulaci příjmu pacientů s iktem, druhý díl rozsáhlého materiálu k embolizačním ischemickým CMP z neurčeného zdroje (ESUS) nebo dva kazuistikami ilustrované články pojednávající o intrakraniálních flebotrombózách jako vzácné příčině CMP a o problematice iktů v těhotenství.

Abyste načerpali dostatek inspirace a čerstvých poznatků pro praxi, přeje za tým proLékaře.cz

Aneta Václavíková

Pozn: CMP journal je časopis serveru proLékaře.cz - články přístupné po registraci, která je zdarma.
 

Téma: 
PTA, stent a další intervenční výkony na cévách
Středeční odpolední blok: Komplexní diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy
 
Termín: 23. 11. - 24. 11. 2021
Začátek: 23. 11. 2021 od 8:30 hod.

KAPACITA KURZU JE JIŽ VYČERPÁNA, proto se již nelze přihlásit.
Online přihláška je zde

10. sympozium České společnosti pro cévní přístup

Místo: Regionální centrum Olomouc
Termín: 25.11.2021
Info: www.cevni-pristup.cz

XXV. pracovní sympozium CSIR

Místo: Hotel GALANT, Mikulov
Termín: 17.-19.10. 2021
Info a přihlášky: www.pracovni-sympozium.cz 

Rozsviťme Česko - 15.5.2021 - Světový den boje proti mrtvici

Na Světový den boje proti mozkové mrtvici Rozsvítíme Česko

 
Světový den boje proti mozkové mrtvici letos připadne na sobotu 15. května. Města Praha, Jihlava, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Zlín, Olomouc a Brno se připojily k iniciativě upozorňující na problematiku cévní mozkové příhody, která je druhou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Jejich architektonické dominanty proto budou v sobotu večer osvíceny růžově.
 
Krom pražského Tančícího domu se růžově rozsvítí Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, Olomoucká radnice, Sloup Nejsvětější Trojice, Galerie města Olomouce, radnice ve Zlíně, Morový sloup na náměstí v Jihlavě, rozhledna Diana a Goethova vyhlídka a balkon Mahenova divadla v Brně. 
 
Děkujeme všem městům, která se zapojila a pomohla s realizací akce.