Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Archív novinek

Chronologicky (od nejnovějšího) setříděný archív novinek na webu CSIR.

Centrální žilní vstup pomocí portu a z periferie zaváděného centrálního žilního katétru tzv. PICC - sympozium, workshop, 4.12.2012, Brno – Pisárky, program a přihláška

Přidány přednášky v pdf a screencasty z XVII. pracovního sympozia 2012 v Poděbradech. Děkujeme autorům, kteří souhlasili s uveřejněním přednášek!

Sympozium České společnosti pro cévní přístup 15.11.2012 - Konferenční centrum Pankrác, Praha 4, 15.11. 2012, více na: www.cevni-pristup.cz

Ve dnech 28.11.-2.12.2012 bude hostem 3. LF UK a ČKS významný americký neurolog prof. Alex Abou-Chebl, průkopník oboru intervenční neurologie a jeden z největších světových expertů na katetrizační intervence u akutních iktů.

Prof. Abou-Chebl se účastní dvouhodinového bloku o akutních neurointervencích v rámci Českých kardiologických dnů dne 29.11. v čase 11:00 – 13:00, kde bude mít přehlednou přednášku a účastní se panelové diskuze.

Dále souhlasil s tím, že v sobotu 1.12. dopoledne (nejspíše 10:00 – 13:00) bude v Kardiocentru FNKV k dispozici pro malý neformální workshop o této problematice.